Het Ontstaan

Direct na de tweede wereldoorlog ontstaan er verschillende initiatieven om het agrarisch gebied in Nederland opnieuw op te bouwen. Met behulp van de uit de Verenigde Staten zgn. "Marshallhulp" en met medewerking van plaatselijke boerenbonden kwam het initiatief om gezamenlijk machines aan te schaffen en te gebruiken.

Een goed voorbeeld hiervan was de dorskast. De slechte economische situatie liet het namelijk niet toe dat iedere boer de vaak dure machines zelf kon aanschaffen.

Er werd een centrale plaats gezocht voor stalling en onderhoud van deze machines. Er kwamen boeren die het voortouw namen om ervoor te zorgen dat de machines kostendekkend verhuurd werden. Een en ander werd schriftelijk geregeld zodat coöperaties ontstonden.

In het midden-limburgse gebied waren er in het verleden een groot aantal werktuigencoöperaties. Door de ontwikkeling van de landbouw, waardoor meer boeren hun machines zelf aanschafte, de grootschaligheid en door de komst van zelfstandige loonbedrijven is het aantal coöperaties gedaald. Coöperatie Leudal e.o. is in 1989 ontstaan na een fusie tussen 3 coöperaties. In 1995 volgt een tweede fusie met nog 1 coöperatie.

Schema ontstaan WTC Leudal

Huidige situatie
De huidige coöperatie heeft zijn vestiging in Heythuysen waar coöperatie Boerenbelang in 1980 hun nieuwe pand realiseerde. Door de jaren heen is dit pand steeds verder uitgebouwd. Binnen ons bedrijf is agrarisch loonwerk de belangrijkste hoofdtak. Verder voeren wij ook werkzaamheden uit voor gemeente, waterschap, staatsbosbeheer en particulieren. Ons bedrijf bestaat uit ± 100 leden en 15 personeelsleden w.o. 1 bedrijfsleider,1 administrateur, 1 technisch medewerker en 12 medewerkers gemechaniseerd loonbedrijf.